Documenten - Woningcorporaties

271 documenten over Woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief STUW over lastendruk corporaties stad Utrecht

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer bij een afschrift brief STUW over de lastendruk voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-12-2018

Afschrift brief lastendruk corporaties stad Utrecht

Brief van Minister Ollongren (BZK) aan Stichting Utrechtse Woningcorporaties over lastendruk corporaties stad Utrecht.

Brief | 30-11-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) over het bericht ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-11-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat woningcorporaties geen energiesubsidies mogen aanvragen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat woningcorporaties geen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-11-2018

Kamerbrief over ontwikkeling administratieve lasten woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verlaging van de administratieve lasten van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2018

Kamerbrief over uitkomsten validatie-onderzoek bezoldiging bestuurders woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar de geschiktheid van de Regeling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2018

Kamerbrief over ontwikkelingen financiën corporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verhouding tussen de investeringsambities uit onder meer het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2018

Verwachte effecten van een selectie van ingezette verbetermaatregelen op de regeldruk van de Woningwet voor woningcorporaties

Onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve effecten voor woningcorporaties van een aantal maatregelen om de regeldruk te ...

Rapport | 06-11-2018

Specificering verschil administratieve lasten van de Woningwet voor woningcorporaties tussen ex-ante en ex-post meting

In 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden met nieuwe verplichtingen voor woningcorporaties. Uit onderzoek in 2017 ...

Rapport | 06-11-2018

Model inbaarheid en risicosturing van WSW's risicokapitaal

Rapport | 06-11-2018