Inkomensgegevens opvragen van een huurder: hoe werkt dat?

Verhuurt u een sociale-huurwoning? Dan mag u meer huur vragen van huurders met een  hoog inkomen. U hebt dan een huishoudverklaring nodig van de Belastingdienst. Daarin staat dat het huishoudinkomen van de huurder hoger is dan de inkomensgrens. Blijkt het huishoudinkomen van de huurder in 2018 hoger dan € 43.574? Dan mag u in 2020 een hogere huurverhoging voorstellen.

Huishoudverklaring niet voor vrije sector

Verhuurt u woningen in de vrije sector? Dan mag u voor die woningen geen huishoudverklaring opvragen. Voor deze woningen geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging niet.

Inlogaccounts en huishoudverklaringen februari 2020

Wilt u de inkomenscategorie opvragen van uw huurders? Dan moest u eerst 1 of meer inlogaccounts aanmaken op de site Inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl van de Belastingdienst. Ook als u in eerdere jaren al 1 of meer inlogaccounts heeft gehad. Inlogaccounts aanvragen kan vanaf 1 februari 2020. U moet een apart inlogaccount aanvragen per:

  • RSIN (Rechtspersonen Samenwerkwerkingsverbanden Informatienummer, het BSN voor bedrijven): heeft u op meerdere RSIN’s woningen geregistreerd? Dan moet u voor al die RSIN’s aparte inlogaccounts aanvragen.
  • En/of BSN (Burgerservicenummer).

U kunt in 2020 tot uiterlijk 11 december nieuwe accounts aanvragen.

Aanleveren adresgegevens huurders

Heeft u een inlogaccount voor 2020 op Inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl? Dan kunt u vanaf 1 februari 2020 via dit account de adressen van huurders invoeren waarvan u een inkomenscategorie wilt ontvangen.

De Belastingdienst levert daarna per adres een huishoudverklaring met een code. Die geeft aan wat de categorie van het huishoudinkomen voor de huurverhoging  van de huurder was in 2018. Of dat het huishouden van de huurder behoort tot de 2 uitzonderingsgroepen. De uitzonderingsgroepen zijn:

  • huishoudens met 1 of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • huishoudens van meer dan 3 personen. 

2018 is het toetsjaar van de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2020, omdat het inkomen van 2018 inmiddels definitief is vastgesteld door de Belastingdienst.

Codes huishoudverklaring

De Belastingdienst gebruikt de volgende codes voor de huishoudverklaring over uw huurder:

  • code N: € 43.574 of lager: u kunt maximaal 5,1% huurverhoging voorstellen;
  • code J: hoger dan € 43.574: u kunt meer dan 5,1% maar maximaal 6,6% huurverhoging voorstellen;
  • code U: het huishouden heeft 1 of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Of het huishouden bestaat uit meer dan 3 personen. De Belastingdienst heeft niet naar inkomensgegevens gezocht omdat die toch niet relevant zijn. U kunt geen extra huurverhoging voorstellen, dus maximaal 5,1%;
  • code O: inkomen onbekend (dit betekent meestal ‘geen inkomen’): u kunt geen extra huurverhoging voorstellen, dus maximaal 5,1%.

Bij de code J vermeldt de Belastingdienst ook het aantal bewoners dat dit inkomen bijeen heeft gebracht. Ook krijgt u voor dat adres een printbare huishoudverklaring. Die moet u bij het (hogere) huurverhogingsvoorstel voor de huurder voegen.

Huurverhoging niet boven huurprijsgrens

De huur mag door de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger worden dan de maximale huurprijsgrens van de woning. Die huurprijsgrens is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het puntensysteem huurwoningen bepaalt de kwaliteit van een woning en daarmee de maximale huurprijs.