Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een woonakkoord gesloten. Dit akkoord bevat een groot aantal maatregelen die de bouw stimuleren, starters helpen en scheefwonen tegengaan.

Kabinet Rutte III: woningbouwproductie aanjagen

Het kabinet wil de woningbouwproductie aanjagen. Het kabinet gaat hierover afspraken maken met medeoverheden, woningcorporaties en andere betrokken partijen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.