Aanpassingen WW

Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW teruggebracht. Per 1 april 2018 kunt u  ook uw uitkering laten stopzetten.

Aanpassing duur WW

Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.

De rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering van het UWV geeft u een idee hoelang u een WW-uitkering kunt krijgen.

Berekening hoogte WW-uitkering

Nadat u een WW-uitkering hebt aangevraagd, stelt UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. UWV berekent de hoogte van uw WW-uitkering met uw sv-loon (sociale verzekeringsloon). Dit is het totale loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Met uw sv-loon berekent UWV uw dagloon. En met uw dagloon uw WW-maandloon. Uw WW-uitkering is hiervan een vast percentage.

Heeft u na 1 juli 2015 1 of meer maanden niet gewerkt? Dan zal het dagloon lager zijn. Het nieuwe Dagloonbesluit repareert dit.

Inkomensverrekening

De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen. Verdient u meer dan 87,5 % van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering.

Is uw WW-uitkering voor 1 juli 2015 ingegaan? Dan wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren.

Passende arbeid

Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Betaling WW-uitkering

U krijgt de WW-uitkering per kalendermaand uitbetaald. De betaling van de WW-uitkering gebeurt na afloop van de kalendermaand. Eerst moet u doorgeven wat u in een maand hebt verdiend. Daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt UWV de uitkering.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht

Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 1 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zijn hoeven niet meer te solliciteren. Mensen die al een WW-uitkering ontvangen hoeven ook niet meer te solliciteren als ze in het laatste jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd komen.

Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

Bent u in het jaar voordat u WW kreeg langer dan 12 weken ziek geweest? En had u door uw ziekte minder inkomsten?

Sinds 1 januari 2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Lees de voorwaarden voor tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte en hoe u zich kunt inschrijven op de website van UWV. Inschrijven is mogelijk tot 30 juni 2018.

Kan ik mijn WW-uitkering zelf stopzetten?

Sinds 1 april 2018 kunt u uw WW-uitkering stopzetten als voor u het volgende geldt: 

  • U bent voor (bijna) hetzelfde aantal uren aan het werk als het aantal uren waarvoor u werkloos werd. Het verschil is minder dan 5 uur. 
  • U verdient minder dan 87,5% van het WW-maandloon. 

Voldoet u aan beide voorwaarden en wilt u uw WW-uitkering stopzetten? Dan geeft u dit aan bij het UWV. Ook voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het UWV.

Kabinet Rutte III: even lange wachttijd voor EU-arbeidsmigranten

Het kabinet wil dat Europese arbeidsmigranten op hetzelfde moment recht op WW hebben als de inwoners van het land waar zij werken. Het kabinet wil zich in de EU hard maken voor deze aanpassing in de EU. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Opbouw WW

Als u werkt, bouwt u WW-rechten op. Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar als u meer dan 10 jaar arbeidsverleden heeft, dan berekent het UWV de duur van de WW-uitkering op een andere manier. Hetzelfde geldt ook voor de opbouw van de loongerelateerde uitkering (LGU). Informatie hierover vindt u op de site van het UWV.