De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Met de NOW-regeling krijgen ondernemers financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

  • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
  • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. 
  • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.  

Mijn bedrijf heeft een lopende toekenning voor werktijdverkorting onder de oude regeling. Hoe lang blijft deze van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan, nu er inmiddels een andere regeling is? 

Als u in het verleden een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze voor de duur van de vergunning gewoon van kracht. Indien u na afloop daarvan verlenging wilt, dan kan dat niet meer volgens de oude regeling, maar moet u gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Ik heb werktijdverkorting aangevraagd onder de oude regeling (wtv) via de website die daarvoor was en bericht ontvangen dat mijn aanvraag niet compleet was en nog niet in behandeling genomen kon worden. Wat moet ik doen?

U heeft eerder wtv aangevraagd. Ondertussen is de wtv ingetrokken en vervangen door de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Zodoende heeft u bericht ontvangen dat uw aanvraag niet compleet was en is u gevraagd ‘aanvullende informatie’ te geven. Het is belangrijk dat u een complete aanvraag indient. Dat kan sinds 6 april bij UWV. De complete NOW-aanvraag dient u in via Uwv.nl/now. In de eerdere correspondentie over ‘incomplete aanvraag’ werd u gevraagd ‘aanvullende informatie’ in te dienen. Dat doet u dus door het aanvraagformulier Tegemoetkoming NOW in te vullen.

Meer vragen en antwoorden over de NOW-noodmaatregel?

Ga naar:  vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. 
Vanaf maandag 23 maart is dit nummer open volgens reguliere tijden van 8.30 tot 17.00 uur.