Hoe kan ik werktijdverkorting en een WW-uitkering voor mijn personeel aanvragen?

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van vogelgriep in uw bedrijf. Als u hierdoor minstens 20% minder werk verwacht in een periode van 2 tot 24 weken, kunt  u werktijdverkorting aanvragen. Uw werknemers kunnen dan een WW-uitkering krijgen over de uren die zij niet werken. 

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet voldoen aan 2 voorwaarden:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk.

De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Verlenging vergunning

Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen.

WW-uitkering voor personeel aanvragen

U meldt direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV. Na afloop van de periode waarvoor de vergunning geldt, kunt u dan een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV.

Als uw personeel minder werkt, krijgen zij ook minder salaris. Met een WW-uitkering over niet-gewerkte uren ontvangen zij meestal toch hun volledige loon.  

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Wat houdt werkverkorting in?

Werktijdverkorting beschermt bedrijven die getroffen zijn door een bijzondere situatie. Een werkgever die zijn personeel tijdelijk minder loon hoeft te betalen, heeft meer kans om het bedrijf voort te zetten.

Wijziging calamiteitenregeling

Op 1 april 2016 zou de calamiteitenregeling ingaan. Om enkele wijzigingen in de calamiteitenregeling door te voeren is dit verschoven. Deze wijzigingen worden pas na de winter 2016 – 2017 ingevoerd.