Kamerbrief bij RIVM-rapport 'Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het rapport 'Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'  van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)naar de Tweede Kamer. Het rapport gaat over de inschatting van de invloed van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) op bijvoorbeeld CO2-uitstoot of grondstoffengebruik. Zij bespreekt het rapport en geeft aan wat haar vervolgstappen zullen zijn.