Footprint duurzame bedrijfsvoering Rijk

Het ministerie van BZK heeft aan CE Delft gevraagd een studie uit te voeren om inzicht te krijgen in de CO2-footprint van de inkoop van producten voor de Rijksbedrijfsvoering.

Dit is een afgerond onderzoek over verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering in aansluiting op het hoofdstuk Een voorbeeldrol voor de Rijksoverheid in het Klimaatakkoord.