Inkoopplannen Rijk per categorie (categorieplannen)

Overzicht van de categorieplannen van de Rijksoverheid voor de inkoop van goederen en diensten. Bijvoorbeeld bedrijfskleding, uitzendkrachten  of energie. In de categorieplannen zet de categoriemanager wat de inkoopdoelen van het Rijk zijn. En welke concrete plannen het Rijk heeft om die doelen te realiseren. Bedrijven kunnen zich met deze plannen als marktpartij voorbereiden op aanbestedingen.  

In onderstaand overzicht staan de concrete categorieplannen van het Rijk. En welke mogelijkheden tot marktdialoog er zijn. De Rijksoverheid maakt een nieuwe indeling van categorieën. Daarom staan nog niet alle 31 categorieplannen op deze pagina.

Aan de categorieplannen kunnen geen rechten worden ontleend.