Inkoopplannen Rijk per categorie (categorieplannen)

Overzicht van de categorieplannen van de Rijksoverheid voor de inkoop van goederen en diensten. Bijvoorbeeld bedrijfskleding, uitzendkrachten of energie. In de categorieplannen zet de categoriemanager wat de inkoopdoelen van het Rijk zijn. Met inkoop wil het Rijk in ieder geval bijdragen aan een duurzamer, socialer en innovatiever Nederland. Dat staat in Inkopen met Impact. In de categorieplannen staat ook wat het Rijk gaat doen om die doelen te realiseren. Bedrijven kunnen zich met deze plannen als marktpartij voorbereiden op aanbestedingen.

In onderstaand overzicht staan de concrete categorieplannen van het Rijk. En welke mogelijkheden tot marktdialoog er zijn. Nog niet alle 22 categorieplannen staan op deze pagina. In de loop van 2022 komen deze beschikbaar.

Aan de categorieplannen kunnen geen rechten worden ontleend.