Integriteit van Rijk en leverancier bij inkopen

Het Rijk houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving voor inkopen. Daarvan is integriteit een belangrijke waarde.

Integriteit van het Rijk

Integriteit bij inkopen betekent dat het Rijk:

  • op transparante wijze inkoopt. Het inkoopproces moet begrijpelijk en duidelijk zijn ;
  • objectief is en niet discrimineert;
  • alleen proportionele eisen stelt. Dat houdt in dat de eisen redelijk zijn ten opzichte van de aard en grootte van de opdracht.

Integriteit van verkopende partijen

Van verkopende partijen verwacht het Rijk dat zij rijksambtenaren op geen enkele manier beïnvloeden door hen voordelen te bieden. Niet in de vorm  van geld of op welke manier dan ook. Pogingen tot beïnvloeding worden niet geaccepteerd en zijn soms zelfs strafbaar.