Integriteit van Rijk en leverancier bij inkopen

Inkopers en leveranciers moeten integer handelen bij opdrachten van de Rijksoverheid. Corruptie en omkoping zijn strafbaar.

Integer inkopen Rijksoverheid

Het Rijk moet bij inkoop van diensten en goederen in ieder geval:  

  • transparant inkopen. Het inkoopproces moet begrijpelijk en duidelijk zijn;
  • objectief zijn en niet discrimineren;
  • alleen redelijke eisen stellen die in verhouding staan tot de opdracht (proportionele eisen).

Corruptie en omkoping strafbaar

Bedrijven die diensten of goederen leveren aan de Rijksoverheid  mogen rijksambtenaren niet beïnvloeden door hen voordelen te bieden. Zij mogen bijvoorbeeld geen geld, reizen of geschenken geven. Bedrog en omkoping zijn strafbaar.