Aanbesteden door het Rijk

In de Aanbestedingswet 2012 staan regels voor aanbesteden voor de Rijksoverheid en andere overheden. En hoe zij dat moeten doen. Daarnaast bepaalt de waarde van de opdracht of de opdracht nationaal of Europees wordt aanbesteed.

Internationale aanbesteding

Als de waarde van de opdracht boven de vastgestelde drempelwaarde ligt, volgt een Europese aanbestedingsprocedure. Het Rijk moet aanbestedingen boven Europese drempelwaarden volledig digitaal uitvoeren. Deze opdrachten maakt het Rijk bekend via TenderNed. Op TenderNed staan alle opdrachten van de overheid bij elkaar. Bedrijven kunnen zich hier eenvoudig inschrijven voor aanbestedingen.

Nationale procedures

Ligt de waarde van de opdracht onder de Europese drempelwaarden, dan zijn Europese procedures niet verplicht. Op PIANOo.nl staan de nationale procedures die het Rijk dan kan volgen. Het Rijk zal in de meeste gevallen de leveranciers zelf benaderen.

Open data over inkoop Rijk

Het Rijk publiceert jaarlijks informatie over de inkopen als open data op data.overheid.nl.