Aanbestedingen van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil zoveel mogelijk transparantie naar leveranciers bij het aanbesteden van overheidsopdrachten. Dit moet zichtbaar zijn in alle stappen in het aanbestedingsproces. Van de oriëntatie op opdrachten tot de uiteindelijke facturatie voor de geleverde goederen of diensten.

Jaarlijks koopt de Rijksoverheid voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten in. De Rijksoverheid is continu bezig om haar inkoopbeleid beter en transparanter te maken. In een animatievideo over verbeteringen in het inkoopproces ziet u wat de Rijksoverheid de afgelopen jaren heeft gedaan.

Transparantie Rijksoverheid bij aanbesteden

Het draagvlak van de democratie neemt toe als de Rijksoverheid transparant is. Dit betekent dat de Rijksoverheid actief in gesprek gaat met haar partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan marktconsultaties. In het geval van aanbesteden gaat het de Rijksoverheid dan in gesprek met leveranciers. Met haar openheid vergroot de Rijksoverheid bij haar aanbestedingen de kans op offertes met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Daarnaast is er de verwachting dat er meer offertes met een duurzaam, sociaal en innovatief aanbod komen.

Plannen Rijksoverheid voor aanbesteden online bekijken

Ondernemers kunnen de informatie van de Rijksoverheid voor het aanbesteden van Rijksopdrachten online bekijken. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende documenten:

  • Categorieplannen: hierin staat per inkoopcategorie uitgelegd wat de lange termijn aanbestedingsstrategie van de Rijksoverheid is.
  • De Rijksaanbestedingskalender: Hiermee weten ondernemers wanneer en welke Rijksaanbestedingen per inkoopcategorie de komende tijd (mogelijk) op de markt komen. De aanbestedingskalender krijgt elk kwartaal een update.
  • Rijkscontracten: Dit overzicht geeft ondernemers inzicht in de aard en duur van lopende contracten voor Rijksopdrachten. Ook kunnen ze zien wanneer deze contracten worden vernieuwd. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).
  • Rijksuitgaven: ondernemers kunnen aan de Rijksuitgaven zien naar welke diensten of goederen er per ministerie vraag is. Ook kunnen ze zien of deze vraag groeit of krimpt.

Met deze data en documenten kunnen ondernemers zich op tijd en doelgericht voorbereiden op de inschrijving voor aanbestedingen. Als de inschrijftermijn voorbij is kunnen ondernemers zien welke leverancier de opdracht heeft gekregen. Ook is zichtbaar wat de jaarlijkse uitgaven per inkoopcategorie en leverancier zijn. Hiermee kunnen ondernemers nieuwe plannen maken.

Invloed op strategie aanbestedingen Rijksoverheid

Ondernemers hebben op verschillende momenten invloed op de aanbestedingen van het Rijk. Zo wordt de leveranciers vaak geraadpleegd (marktconsultatie) wanneer er nieuwe plannen worden opgesteld voor de verschillende inkoopcategorieën. Het doel hiervan is om rekening te houden met nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijkheden om duurzamer, socialer en innovatiever in te kopen.

Ook vindt er vaak een gesprek met leveranciers plaats voorafgaand aan het afsluiten van een raamovereenkomst. Of als de Rijksoverheid binnen zo’n raamovereenkomst een nadere overeenkomst moet sluiten. Een raamovereenkomst is een afspraak tussen de klant, in dit geval de Rijksoverheid, en de leverancier. In deze afspraak spreken de Rijksoverheid en de leverancier af om een product of dienst te leveren. Dit voor een vastgestelde periode en tegen afgesproken prijzen en voorwaarden. In de gespreken vraagt de Rijksoverheid aan de leveranciers om hun offertes toe te lichten.

Inschrijven aanbestedingen Rijksoverheid

De Rijksoverheid publiceert vrijwel al haar aanbestedingen online. Als ondernemer kunt u zich via TenderNed inschrijven op aanbestedingen van de Rijksoverheid.

Elektronisch aanbesteden maakt aanbesteden eenvoudiger en bespaart tijd en geld. Ondernemers hoeven bijvoorbeeld nog maar 1 keer hun bedrijfsgegevens in te vullen. Het verlaagt de drempel voor ondernemers om in te schrijven op opdrachten. En overheden kunnen kiezen uit meer en betere inschrijvingen.

Europese aanbesteding

Het maakt uit of de waarde van de opdracht boven of onder de vastgestelde Europese drempelwaarde ligt. Is de waarde hoger? Dan volgt er een Europese aanbestedingsprocedure. Het Rijk moet aanbestedingen boven Europese drempelwaarden volledig digitaal uitvoeren. Deze opdrachten maakt het Rijk bekend via TenderNed. U vindt ook deze aanbestedingen in de Rijksaanbestedingskalender.

Nationale procedures voor aanbestedingen

Ligt de waarde van de opdracht onder de Europese drempelwaarden, dan zijn Europese procedures niet verplicht. Op PIANOo.nl staan de nationale procedures voor aanbesteden die het Rijk dan kan volgen. Het Rijk zal in de meeste gevallen de leveranciers zelf benaderen.

Transparantie tijdens uitvoeren opdracht

Ook tijdens het uitvoeren van de opdracht blijft de Rijksoverheid streven naar transparantie. De leverancier en de Rijksoverheid zullen elkaar ook in deze fase scherp houden op de gemaakte afspraken.

Elektronisch factureren

Bij het gunnen van opdrachten stelt de Rijksoverheid als eis dat ondernemers elektronisch factureren. Hiermee wordt het factuur- en betaalproces simpeler. Daarnaast zijn er minder (administratieve) lasten voor ondernemers. Leveranciers kunnen via de e-factuurwijzer zien hoe ze een elektronische factuur naar de Rijksoverheid kunnen sturen.