Publicatie aanbestedingen van het Rijk

Voorgenomen en lopende rijksaanbestedingen staan in de Rijksaanbestedingskalender of publicatiebladen van de Europese Unie. In de Rijksaanbestedingskalender staan aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde. Opdrachten boven die drempelwaarde staan in Europese publicatiebladen  en TenderNed.

Rijksaanbestedingskalender

In de Rijksaanbestedingskalender staan de voorgenomen aanbestedingen die boven de vastgestelde Europese drempelwaarde vallen. Elk kwartaal worden de gegevens geactualiseerd. Met deze informatie kunnen bedrijven anticiperen op verwachte Rijksaanbestedingen.

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorgenomen opdrachten boven de Europese drempelwaarde worden aangekondigd in het Tenders Electronic Daily (TED). Dit is een supplement bij het publicatieblad van de Europese Unie. In de aankondiging staat onder andere:

  • op welke wijze leveranciers aan de aanbesteding kunnen deelnemen;
  • om wat voor soort opdracht het gaat;
  • welke procedure wordt gevolgd;
  • een link naar de aanbestedingsstukken;
  • sluitingsdatum voor aanmelding (verzoek tot deelname) of inschrijving;
  • de selectiecriteria en gunningscriteria.

Zodra er een melding in het publicatieblad verschijnt, kunnen leveranciers hun belangstelling voor een aanbesteding tonen. Dit kan bij de aanbestedende dienst zelf als het om een niet-openbare procedure gaat. Bij een openbare procedure kan de leverancier op de opdracht inschrijven. Informatie over de openbare en niet-openbare procedure staat op de website van Pianoo.

Geen publicatieplicht voor sommige aanbestedingen

De publicatieplicht geldt niet voor alle aanbestedingsprocedures. In de Aanbestedingswet 2012 zijn bepaalde opdrachten hiervan uitgezonderd, zoals de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Meer over deze Europese specifieke procedures staat op de website van Pianoo.