Welke gegevens moet ik vermelden op een factuur aan de Rijksoverheid?

Als u een factuur naar een instelling van de Rijksoverheid stuurt, moet u een aantal gegevens vermelden. Dat bevordert een snelle afhandeling en betaling. 

Verplichte gegevens op factuur

Deze gegevens moeten in ieder geval op de factuur staan:

 • het adres van het ministerie dat op de overeenkomst staat. Gebruik geen ander adres.
 • de directie en de contactpersoon bij het ministerie; 
 • het referentie-/verplichtingen-/inkoopordernummer;
 • het contractnummer (als dat er is); 
 • duidelijke omschrijving van de geleverde producten/diensten;
 • het Overheids-identificatienummer (OIN) van het ministerie of de organisatie. Weet u niet welk OIN u moet gebruiken? Vraag dit dan aan uw opdrachtgever.

Neem in uw factuur minimaal de gegevens op die de Belastingdienst eist voor een factuur. Op Belastingdienst.nl kunt u deze factuureisen van de Belastingdienst terugvinden. 

Facturen die onvoldoende informatie bevatten, worden teruggestuurd.

Factuuradressen voor ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Voor onderstaande diensten of instellingen stuurt u de factuur naar het ministerie van OCW:

 • Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI);
 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • College voor Toetsen en Examens (CvTE);
 • Erfgoed Inspectie (EGI);
 • Inspectie van het Onderwijs (IvhO); 
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Onderwijsraad (OR);
 • Raad voor Cultuur (RvC); 
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Alleen Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) en het Nationaal Archief hebben een eigen factuuradres.