Documenten - Zeevaart en zeehavens

168 documenten over Zeevaart en zeehavens

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met reactie op het artikel 'Smerige praktijken van de scheepvaart'

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW)  reageert op verzoek van de Tweede Kamer op het artikel 'Smerige praktijken van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2018

Antwoord op Kamervragen over over oesterbanken voor de haven van Terschelling

Minister Schouten (LNV) beantwoordt Kamervragen van de leden Geurts, Von Martels en Van der Molen (allen CDA) over oesterbanken...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2018

Kamerbrief over openstelling bestaande windparken

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde second opinion over de openstelling van de bestaande windparken...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-05-2018

Beantwoording Kamervragen over berichtgeving over buitendijkse haven

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Remco Dijkstra en Lodders (beiden VVD). De Kamerleden...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-05-2018

Kamerbrief bij 4e Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de 4e voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar de Tweede Kamer....

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Voortgangsrapportage 2017 Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

De voortgangsrapportage beschrijft de uitvoering van de actiepunten uit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee in 2017 en 2018.

Rapport | 09-05-2018

Kamerbrief over diverse onderwerpen scheepvaart

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal onderwerpen op het gebied...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Antwoorden op Kamervragen over steenkolenoverslag Rotterdamse haven

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen van lid Van der Lee (GroenLinks) over steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-05-2018

Afschrift brief aan Samenwerkingsverband Waddeneilanden

Afschrift van de brief van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) aan de Voorzitter Samenwerkingsverband van de Waddeneilanden. De...

Brief | 24-04-2018

Kamerbrief met reactie op brief over veerverbinding Holwerd-Ameland en toezegging bereikbaarheid Ameland

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de stand van zaken van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2018