Ontwikkeling zeehavens

Om concurrerend te blijven, moeten Nederlandse zeehavens zich blijven ontwikkelen. Zo moeten havens inspelen op wereldwijde ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op de overgang naar duurzame energie. Maar hier is weinig oppervlakte voor aanwezig. Daarom moeten havenbeheerders en bedrijven de beschikbare ruimte van het bestaande havengebied slim gebruiken. Zij moeten eerst binnen het bestaande havengebied ruimte vinden als ze willen uitbreiden.

Betere bereikbaarheid havens

Havens kunnen hun concurrentiepositie alleen behouden en uitbouwen als ze goed bereikbaar zijn. De overheid zorgt dat de bereikbaarheid over zee, weg, spoor en vaarwegen onderhouden wordt of verbetert op de volgende manieren:

  • Uitdiepen en op diepte houden van de maritieme toegangswegen, zoals de Eemsgeul, IJgeul, Maasgeul;
  • Aanleg van nieuwe zeesluizen in IJmuiden en Terneuzen.
  • Verbetering en onderhoud van achterlandverbindingen. Denk aan de verlenging en verbreding van de A15. Deze weg verbindt het wegverkeer tussen Rotterdam en Duitsland.
  • Uitbreiding en onderhoud van de Betuweroute, de goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland.
  • Het project Transferium Rotterdam-Oost. Op deze overslagplaats lossen vrachtwagens hun containers. Daarna vervoert een binnenvaartschip ze van en naar de Rotterdamse zeeterminals. Hierdoor is er minder vrachtverkeer op de wegen rond Rotterdam.

Deze voorbeelden sluiten aan bij het huidige brede mainportbeleid van de overheid. Om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken moet er een goede koppeling zijn tussen:

  • de mainport haven Rotterdam;
  • de brainport Eindhoven (de samenwerking van bedrijven in de kennis- en maakindustrie in het gebied rond Eindhoven);
  • de greenports (de bedrijven en organisaties in de land- en tuinbouwsector);
  • de digitale hub Amsterdam (het knooppunt van datacenters, internetexchanges en internationale dataverbindingen in en rond Amsterdam);
  • de stedelijke gebieden.

Normen voor veiligheid, milieu en ecosystemen

Havenbeheerders of bedrijven die uitbreiden of veranderen, moeten aan normen voldoen. Bijvoorbeeld normen voor het milieu, veiligheid en de ecosystemen in dat gebied. Het doel is zorgen voor economische groei en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving van de zeehavens.