Veilig werken in de zeevaart

Een veilige zeevaart is belangrijk. Bijvoorbeeld voor opvarenden, bewoners van kust- en havengebieden, het milieu en de economie. Daarom maakt de overheid internationale afspraken over veiligheid op zee en zorgt ze voor goed maritiem onderwijs.

Internationale afspraken veiligheid zeevaart

Er gelden afspraken voor de veiligheid van de zeevaart. Deze afspraken zijn voor een groot deel gemaakt samen met andere landen. Ze gaan onder meer over:

  • regels voor de constructie en uitrusting van een schip;
  • het aantal bemanningsleden;
  • de opleiding, training en werkwijze van bemanningsleden.

Een voorbeeld is het monitoring- en informatiesysteem voor de zeevaart SafeSeaNet. Dit systeem is van de Europese lidstaten en het Europees agentschap voor Maritieme veiligheid. Het zorgt voor beter toezicht op het scheepvaartverkeer in de Europese wateren.

Goede opleiding en training vergroot veiligheid

Goed maritiem onderwijs vergroot de veiligheid in de zeevaart. Want met goed opgeleide zeelieden voorkomen rederijen onnodige ongelukken. Ook wordt kennis en kunde door periodieke trainingen op peil gehouden. Daarom moet elke zeevarende een monsterboekje hebben. Hierin staan alle belangrijke gegevens over de werkervaring, afgeronde opleiding en trainingen van de zeevarende.