Wat betekent de meldplicht gewicht zeecontainers voor goederenvervoer over zee?

De gezagvoerder van een schip mag alleen containers aan boord laden waarvan het gewicht is gecontroleerd. De verlader of expediteur checkt of het gewicht klopt, noteert het gewicht en zet zijn handtekening. Is het gewicht niet gecheckt? Dan moet de gezagvoerder van een schip containers weigeren.

Reden voor aanscherping meldplicht gewicht zeecontainer

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft voor de verificatieplicht het Safety of Life at Sea-verdrag (Solas-verdrag) aangepast. Het doel is om door de verplichte opgave van juiste gewichten de schepen beter te beladen. Een goede belading vermindert de krachten op de zeecontainers en het schip. Dat moet schade aan schepen en het verlies van containers tijdens het varen beperken. Dit is ook veiliger voor de bemanning van het schip.

Gewicht opgeven door wegen of berekenen

De verlader of expediteur vermeldt het juiste gewicht van de container. Hij bepaalt op deze manieren het gewicht:

  • Iedere container apart wegen (methode 1).
  • Het totaalgewicht van de hele container berekenen: de lege container plus de lading, verpakking en vastzetmateriaal (methode 2). 

Er mag maar heel weinig verschil zitten tussen het opgegeven en het echte gewicht:

  • maximaal 5%; of
  • 500 kilo als de container minder weegt dan 10 ton.

De weging voor de verificatieplicht moet gebeuren met weegapparatuur die voldoet aan nationale en de EU-regelgeving.

Het gewicht van de container wordt berekend volgens de methode in artikel 44a van de Regeling Veiligheid Zeeschepen. Deze methode komt overeen met de procedure MSC Circular 1475 (9 juni 2014) van de IMO.  

Heeft een verlader of expediteur een AEO-certificaat (C of S), NEN-ISO 9000-serie of het certificaat NEN-ISO 28000:2007? Dan weten de overheid en marktpartijen dat de verlader of expediteur werkt volgens de juiste methode.

Uitzonderingen op de weegplicht

Er zijn enkele uitzonderingen op de weegplicht voor zeecontainers. Die uitzonderingen zijn heel duidelijk beschreven. De verplichting geldt bijvoorbeeld niet voor een veerboot die een container op een chassis of trailer vervoert.

Meer informatie verificatieplicht zeecontainers

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat meer informatie over de verificatieplicht gewicht zeecontainers.