Wat is een monsterboekje en wanneer heb ik dit nodig?

Een monsterboekje is een bewijs van inschrijving in het Centraal register bemanningsgegevens van het certificeringsinstituut Kiwa. Elke zeevarende heeft een monsterboekje nodig. U moet minimaal 16 jaar zijn om een monsterboekje aan te vragen. In het boekje staan alle belangrijke gegevens over uw werkervaring en afgeronde opleidingen en trainingen.

Monsterboekje aanvragen

U kunt het monsterboekje digitaal aanvragen bij het Kiwa Register. Voor het aanvragen van een eerste monsterboekje heeft u een aantal documenten nodig. Informatie over de benodigde documenten vindt u op de website van het Kiwa Register.

U krijgt het monsterboekje als u:

  • het voor uw werk nodig heeft;
  • een opleiding volgt waarbij werkzaamheden aan boord van belang zijn.

Kosten monsterboekje

De kosten voor het verkrijgen van een monsterboekje vindt u op de website van het Kiwa Register.

Geldigheid monsterboekje

Een monsterboekje is 10 jaar geldig. Er moet wel een handtekening van de houder in staan.