Zeehavens versterken economie

De Nederlandse zeehavens verwerken elk jaar meer dan 550 miljoen ton goederen. Daardoor zijn zeehavens erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid wil de positie van deze havens dan ook verder versterken.

Bijdrage zeehavens aan economie

Zeehavens leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

 • Iedereen in Nederland gebruikt dagelijks producten of grondstoffen die via de zeehavens binnenkomen.
 • Vervoerders laden aangekomen goederen in de havens over voor verder vervoer in Nederland en naar andere landen binnen Europa. En er worden goederen op zeeschepen geladen voor wereldwijd vervoer.
 • Rondom de zeehavens verwerken verschillende industriële bedrijven grondstoffen. Bijvoorbeeld chemiebedrijven, raffinaderijen en metaalbedrijven.
 • In of door de Nederlandse zeehavens hebben 338.000 mensen werk.
 • Bedrijven in en rond de Nederlandse zeehavens verdienen samen jaarlijks € 38,5 miljard.

Positie zeehavens versterken

De Nederlandse zeehavens concurreren vooral met andere grote zeehavens tussen Le Havre en Hamburg. Daarom moeten juist de Nederlandse zeehavens aantrekkelijk zijn voor het laden en lossen van goederen. En voor bedrijven om zich in de zeehavens te vestigen. Het kabinet wil de positie van de zeehavens en hun betekenis voor de Nederlandse economie versterken. Daarom wil het kabinet onder andere:

 • zorgen voor een goede bereikbaarheid van zeehavens via vaarwegen, buisleidingen, spoorwegen en autosnelwegen;
 • de bestaande infrastructuur (zoals wegen en spoorwegen) zo goed mogelijk gebruiken;
 • de beperkte ruimte in de zeehavens zo goed mogelijk gebruiken. Met oog voor het klimaat en milieu.

Actieplan voor de zeehavens

De overheid, zeehavens en havenbedrijven schreven een actieplan om de concurrentiepositie van de zeehavens te versterken. Dit plan heet Werkprogramma zeehavens 2014 - 2016. Het plan bevat 10 acties voor het Rijk en 10 acties voor zeehavens en het bedrijfsleven.

Het actieprogramma besteedt aandacht aan 7 thema’s:

 • de zeehavens en Europa;
 • bereikbaarheid en logistiek;
 • ondernemerschap en arbeidsmarkt;
 • duurzaamheid en innovatie;
 • zeehavens en hun omgeving;
 • havensamenwerking en borging van publieke belangen;
 • ICT (dit thema is later toegevoegd).

Kabinet Rutte III: Nederlandse zeehavens weer gelijke uitgangspositie als havens in buurlanden

De Nederlandse zeehavens betalen vennootschapsbelasting. Tegelijkertijd investeren ze in publieke infrastructuur die in omringende landen door de overheid wordt aangelegd. Het kabinet wil ervoor zorgen dat de Nederlandse havens weer gelijke uitgangspositie krijgen als havens in de buurlanden. Daarom wil het kabinet opnieuw nadenken over de kostentoerekening van infrastructuur. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

Documenten