Kamerbrief over maatregelen voor en inkomenspositie van zzp'ers

Brief van minister Kamp (SZW), mede namens staatssecretaris Weekers (FIN), aan de Tweede Kamer met een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’. De brief bevat ook cijfers over de inkomenspositie van zzp’ers.