Waarom nieuwe wetgeving zzp?

Het kabinet geeft ruimte aan ondernemerschap. Op de arbeidsmarkt hebben zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een belangrijke positie. Het is daarbij wel belangrijk dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor het ondernemerschap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. Daarom treft het kabinet maatregelen om schijnzelfstandigheid terug te dringen.

Behoefte aan duidelijkheid

De huidige wetgeving geeft opdrachtgevers en zzp’ers onvoldoende duidelijkheid wanneer er volgens de wet zonder dienstbetrekking gewerkt mag worden. Opdrachtgevers willen niet worden geconfronteerd met een naheffing en zijn daardoor soms huiverig om zzp’ers in te huren. Dat levert onrust op. Daarnaast is dit schadelijk voor zzp’ers die zich aan de regels houden en echt zelfstandig ondernemer zijn.

Nieuwe wetgeving

Het kabinet werkt daarom aan nieuwe maatregelen en wetgeving. Deze moeten enerzijds de opdrachtgever van de echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds kwetsbaarheid onder zelfstandigen en schijnzelfstandigheid, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, voorkomen.