Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

In deze publicatie vindt u informatie over loondoorbetaling bij ziekte. Uw werkgever betaalt u maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte in ieder geval zeventig procent van uw loon doorbetaald. Dit is wel aan een maximum dagloon gebonden.

Deze brochure is bestemd voor werknemers en bevat de volgende vragen:

  • Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent?
  • Wat moeten uw werkgever en u doen als u ziek bent?
  • Wat gebeurt er als uw werkgever en u het niet eens zijn over uw ziekte of re-integratie?
  • Hoeveel loon krijgt u doorbetaald als u ziek bent?
  • Hoe lang krijgt u loon doorbetaald als u ziek bent?
  • Krijgt u met een tijdelijk contract ook loon doorbetaald als u ziek bent?
  • Wordt uw loon doorbetaald als u als uitzendkracht ziek bent?
  • Krijgt u als oproepkracht ook loon als u ziek bent?

Datum van uitgave: januari 2009 / ministerie van SZW bestelcode: 202

De gesproken versie van deze brochure is via deze site te beluisteren en is gedurende een half jaar beschikbaar op een verzamel-cd. Om te zien of de cd-rom met deze publicatie nog bestelbaar is, klikt u op de link 'Dedicon'.