Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om te adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. Roos Vermeij is voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA en hield zich daar bezig met uiteenlopende dossiers, waaronder sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Na de Tweede Kamer was zij bestuurder bij pensioenfonds PME en tot juni 2022 wethouder economie en wijken in Rotterdam.

Bruno Bruins is benoemd als vice-voorzitter van deze commissie. Hij was minister van Medische Zorg en Sport van 2017 tot en met 2020 en was daarvoor 5 jaar voorzitter van de Raad van bestuur van UWV. Hij is nu werkzaam als Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de voorzitter, vice-voorzitter en onderstaande leden. De onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) start per direct en heeft als doel haar advies op te leveren in het eerste kwartaal van 2024.

Overige leden van de commissie:

  • Neele Kistemaker, oprichter en directeur van Muzus, een adviesbureau dat met een ontwerpaanpak aan maatschappelijke transities en sociale vraagstukken werkt.
  • Irmgard Borghouts, bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg.
  • Sita Mohabir, organisatieadviseur, trainer en jobcoach op het gebied van toegankelijkheid en gelijkwaardige inclusie. Sita was projectleider 'Van Beperking naar Talent' ter bevordering van inclusief werkgeverschap bij de gemeente Den Haag. Sita is als ervaringsdeskundige aangesloten bij de oprichting van verschillende netwerken.
  • Josine Westerbeek, oud-(vice-)voorzitter van CNV en programmaleider ‘Zorg voor de Schepping’ bij Socires, een onafhankelijke denktank over cultuur en maatschappij. Zij is tevens onder meer lid van de Raad van Toezicht van Stichting HandicapNL.
  • Maarten Lindeboom, hoogleraar algemene economie en afdelingshoofd van het Department of Economics bij de VU Amsterdam. Tevens kroonlid van de SER.
  • Harry van de Kraats, voormalig algemeen directeur van AWVN en momenteel werkzaam als partner bij ‘executive search’ bureau Maes & Lunau.
  • Wout de Boer, verzekeringsarts niet praktiserend, onderzoeker op het gebied van nationale en internationale verzekeringsgeneeskunde.
  • Pierre Koning, hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het kabinet heeft ambities met het stelsel, zoals het wegnemen van hardheden in de WIA, het introduceren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en het verlichten van de plichten voor met name kleine werkgevers. Deze ambities moeten landen in een stelsel dat onder druk staat, onder andere door de mismatch op het gebied van sociaal medisch beoordelen.

Het kabinet neemt deze periode verschillende maatregelen en voor de langere termijn vraagt minister Van Gennip deze onafhankelijke commissie om integraal en fundamenteel te adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een stelsel dat uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, uitvoerende organisaties en de mensen die een beroep moeten of willen doen op dat stelsel.

De commissie wordt gevraagd met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan. Zo ontstaat ruimte voor de ambities die er ten aanzien van dit stelsel bestaan, zoals onder meer geformuleerd in het coalitieakkoord.