Aanbiedingsbrief bij wetsvoorstel wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet

Minister Koolmees biedt de Nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel om de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet te wijzigen. Beide wetten worden gewijzigd op een onderdeel dat gaat over de toetsing door het UWV van de inspanningen van een werknemer om na ziekte te re-integreren.