Kamerbrief verkenning kosten en baten no-riskpolis langdurig bijstandsgerechtigden

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over een verkenning naar de maatschappelijke kosten en baten van uitbreiding van de no-riskpolis naar mensen die langdurig een bijstandsuitkering hebben.