Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Ziektewet

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Ziektewet. Beide wetten worden gewijzigd op een onderdeel dat gaat over de toetsing door het UWV van de inspanningen van een werknemer om na ziekte te re-integreren.