Hoe hoog is mijn ziektewetuitkering?

Uw ziektewetuitkering is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In bijzondere situaties kan de ziektewetuitkering hoger zijn dan 70% van het dagloon.

Hoogte ziektewetuitkering

De hoogte van uw ziektewetuitkering hangt af van uw situatie. En van hoeveel u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. 

Tabel - Hoogte ziektewetuitkering
Uw situatie Hoogte ziektewetuitkering
U bent ziek 70% van het dagloon
U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling 100% van het dagloon
U wordt ziek door orgaandonatie 100% van het dagloon
U bent ziek en gedeeltelijk arbeidsongeschikt Uitkering volgens cao-afspraken

Houd er rekening mee dat de ziektewetuitkering is gebonden aan een maximum. Dit komt doordat er een maximumdagloon is.

Ziektewetuitkering berekenen

Met de Rekenhulp Ziektewet berekent u wat uw inkomsten zijn als u een ziektewetuitkering krijgt. Of als u gaat werken naast uw ziektewetuitkering. De rekenhulp kunt u alleen gebruiken als uw ziektewetuitkering 70% is van uw dagloon. Dat is meestal het geval.

Mogelijk toeslag als inkomen lager is dan sociaal minimum

Ligt uw totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag op uw ziektewetuitkering. U vraagt de toeslag bij UWV aan.