Hoe lang heb ik recht op een ziektewetuitkering?

U heeft maximaal 2 jaar recht op een ziektewetuitkering. Maar uw ziektewetuitkering kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld omdat u de AOW-leeftijd bereikt.

Start ziektewetuitkering

Heeft u recht op een ziektewetuitkering? Dan ontvangt u de eerste uitkering uiterlijk 6 weken na uw ziekmelding.

Einde ziektewetuitkering

Uw ziektewetuitkering stopt in de volgende situaties:

Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Als u een ziektewetuitkering ontvangt en langdurig ziek bent, dan krijgt u een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling is aan het einde van het eerste jaar waarin u ziek bent geworden. U krijgt dan een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, of met allebei. Op basis hiervan beoordeelt UWV of uw ziektewetuitkering stopt of niet.