Waar kan ik mijn ziektewetuitkering regelen?

Als u ziek wordt en geen werkgever heeft, kunt u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Heeft u wel een werkgever? Dan kan uw werkgever dat voor u doen.

Ik ben ziek en ik heb geen werkgever

Heeft u geen werkgever en wordt u ziek? Dan moet u zich uiterlijk de tweede dag ziek melden bij UWV. Nadat u zich heeft ziek gemeld, krijgt u binnen 4 weken een brief. Daarin staat of u een ziektewetuitkering krijgt.

Ik ben ziek en ik heb wel een werkgever

Heeft u een werkgever en wordt u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. Maar in sommige gevallen heeft u tijdens ziekte recht op een ziektewetuitkering. Dit geldt bijvoorbeeld als u onder de no-riskpolis (regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers) valt. Of als u ziek wordt als gevolg van uw zwangerschap. Dan kan uw werkgever voor u een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Wijzigingen voor ziektewetuitkering doorgeven

U kunt wijzigingen voor uw ziektewetuitkering doorgeven aan UWV. Doet u dit niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.