Voortgangsbericht Ketenbureau PGB

Brief namens de ketenpartijen onder andere over het opheffen van een noodmaatregel. Het betreft het afschaffen van het coulancebeleid van de controles op zorgovereenkomsten en declaraties.