Handreiking eenvoudiger aanbesteden maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nu beschikbaar

Het aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt eenvoudiger gemaakt met een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeenten hoeven met deze wetswijziging in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). Om gemeenten voor te bereiden op de wetswijziging is vanaf vandaag de handreiking ‘Sociale en andere specifieke diensten-procedure zonder emvi – vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet’ beschikbaar. Met deze handreiking kunnen gemeenten de geboden ruimte van de wetswijziging zo goed mogelijk benutten. 

De handreiking is bedoeld voor inkopers van gemeenten en licht de aandachtspunten en voordelen van een procedure zonder emvi-criterium toe. Er worden vier mogelijke inkoopprocedures zonder emvi-criterium aangeboden. Gemeenten kunnen zelf bepalen of een van de voorbeelden past bij hun specifieke situatie. In de handreiking zijn resultaten uit pilots verwerkt die bij zes gemeenten worden uitgevoerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein en is hier te vinden. De komende tijd wordt de handreiking verder aangevuld met resultaten uit de lopende pilots en informatiedagen. 

Minister De Jonge: “Gemeenten die minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp en procedures kunnen meer tijd steken in de kwaliteit van zorg die in hun gemeente geboden wordt. Deze handreiking is daarom weer een stap in de goede richting.” 

Aanbesteden zonder offertefase

Op dit moment voeren de gemeenten de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uit door het sluiten van contracten met aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten in de aanbestedingsprocedures van deze contracten nu nog kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (het emvi-criterium). In de praktijk betekent dit dat gemeenten veel offertes moeten opvragen en beoordelen om vervolgens alsnog voor de goedkoopste optie te kiezen. Met deze wetswijziging worden aanbestedingsprocedures zonder deze offertefase mogelijk. 

Zonder offertefase kan het gesprek tussen gemeenten en aanbieders meer over de inhoud en kwaliteit van de zorg gaan. Iedere goede zorgaanbieder moet een eerlijke kans op een contract maken. Als niet meer per definitie gekozen hoeft te worden voor de economisch meest voordelige inschrijving wordt dit mogelijk. Het schrappen van de emvi-verplichting betekent namelijk dat er kan worden geselecteerd op basis van minimumeisen en selectiecriteria gericht op de kwaliteit van zorgaanbieders. 

Wetswijziging

Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Zodra de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren zal de wet in werking treden. Eerst worden deze maand de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Daarna volgt de mondelinge behandeling. Het wetsvoorstel is te lezen op de website van de Tweede Kamer.