Wat is de compensatieregeling pgb?

De betaling van het pgb veranderde in 2015. Budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Door deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald.

Vergoeding voor extra kosten

Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra en soms aanzienlijke kosten moeten maken. Voor hen is de compensatieregeling in het leven geroepen.

Budgethouders en zorgverleners hebben tussen 1 maart 2017 en 31 mei 2017 de mogelijkheid gehad om een aanvraag in te dienen voor de compensatieregeling. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Alle aanvragers hebben inmiddels een beslissing op hun aanvraag ontvangen.

Vragen over de compensatieregeling pgb

Heeft u vragen over uw aanvraag of een eventuele bezwaarprocedure? Neem dan contact op met de Rijksoverheid op telefoonnummer 1400.