Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Waar u een pgb aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Het is belangrijk dat u eerst controleert of een pgb bij u past.

Controleren of een pgb bij u past

Wilt u een pgb aanvragen? Bij een pgb horen vaardigheden en verplichtingen. Lees en beoordeel of u pgb-vaardig bent. En of u aan de verplichtingen voor een pgb voldoet.

Pgb voor zorg kind of jongere via de gemeente

Zorgt u als ouder of verzorger voor een hulpbehoevend kind of jongere? Dan kunt u een pgb voor jeugdhulp aanvragen bij uw gemeente. De gemeente regelt op basis van de Jeugdwet dat u het bedrag van het pgb ontvangt.

Lees meer over hoe u een pgb aanvraagt bij de gemeente.

Pgb voor volwassenen die thuis hulp nodig hebben via de gemeente

Wilt u als volwassene regelen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp of door het aanpassen van uw woning? Dan kunt u een pgb aanvragen bij de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Het pgb op basis van de Wmo zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat volwassenen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten via dagbesteding.

Lees meer over hoe u een pgb aanvraagt bij de gemeente.

Pgb voor verpleging of verzorging langer dan 1 jaar via de zorgverzekeraar

Heeft u langer dan 1 jaar verpleging en/of verzorging nodig? Of zorgt u voor een kind dat deze zorg nodig heeft? Dan kunt u pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet. U kunt het bedrag van dit pgb ook gebruiken voor palliatieve terminale zorg. Dat is zorg voor mensen die niet meer beter worden en in de laatste fase van hun leven zijn.

Lees meer over hoe u een pgb aanvraagt bij de zorgverzekeraar.

Pgb voor blijvende zorg via het zorgkantoor

Wilt u zorg of ondersteuning inkopen voor iemand die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u bij het zorgkantoor in uw regio een pgb aanvragen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Dit doet u nadat u een zogenoemde Wlz-indicatie heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Het CIZ behandelt uw aanvraag en beoordeelt of u zorg kunt krijgen op basis van de Wlz. Kan dit? Dan krijgt u een indicatie die levenslang geldig blijft. 

Lees meer over hoe u een pgb aanvraagt bij het zorgkantoor.

Meerdere pgb’s tegelijk

U kunt meerdere pgb’s tegelijk ontvangen. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging en verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (via de Wmo of Jeugdwet) en de zorgverzekeraar (via de Zorgverzekeringswet). 

Lees meer over het combineren van meerdere pgb’s.