Hoe moet ik mijn persoonsgebonden budget (pgb) verantwoorden?

Als u  een persoonsgebonden budget (pgb) gebruikt, moet u alle uitgaven verantwoorden. U moet daarvoor met uw hulpverleners een zorgovereenkomst sluiten over de hulp en de kosten. Hoe u budget voor verpleging en verzorging verantwoordt, staat in uw zorgverzekering.

Zorgovereenkomst tussen u en zorgverlener goedkeuren

Krijgt u een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet het zorgkantoor de zorgovereenkomst tussen u en uw zorgverlener(s) goedkeuren. Krijgt u een pgb uit de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Jeugdwet? Dan doet de gemeente dit. 

Betaling pas na controle van zorgovereenkomst

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners aan de hand van uw ingediende declaraties. De SVB betaalt alleen uit als u een goedgekeurde zorgovereenkomst met uw zorgverlener heeft.

Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

Krijgt u een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? In de voorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plichten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden. Heeft u hulp nodig bij verantwoording en beheer van uw pgb? Daarvoor kunt u terecht bij het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Betalingen aan uw zorgverlener uit een pgb-Zvw

Het blijft mogelijk uw huidige zorgverlener(s) uit te betalen uit een pgb-Zvw op basis van een maandloon of een uurloon. Sluit u een nieuwe zorgovereenkomst af? Dan kunt u voor betalingen uit een pgb-Zvw alleen kiezen voor een uurloon. 

Moet u zorginstellingen of zorgverleners betalen voor wie SVB niet de salarisadministratie doet? Dan regelt u deze betalingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

Heeft u ook een budget voor andere zorg?

Doet uw zorgverlener naast persoonlijke verzorging of verpleging nog andere pgb-werkzaamheden? Dan betaalt u uw zorgverlener gedeeltelijk uit het pgb-Zvw en gedeeltelijk uit een ander budget. Bijvoorbeeld uit een pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet.

In de zorgovereenkomst moet duidelijk staan hoe de uren en het uurtarief over de verschillende budgetten zijn verdeeld. De zorgverlener moet dan iedere week hetzelfde aantal Zvw-uren werken.