Kan ik nog gebruikmaken van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)?

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) of de bijzondere bijstand.

Veranderingen in de tegemoetkomingen

Dit zijn de veranderingen in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten:

  • Per 2014 zijn afgeschaft: de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Compensatie eigen risico (Cer). In plaats daarvan kan de gemeente u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of bijzondere bijstand. Informeer hiernaar bij uw gemeente.
  • De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan. Net als de bijbehorende tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten blijft bestaan. De tegemoetkoming valt nu onder de WAO, WIA en Wajong. Het UWV voert de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten uit.