Welke zorg is er voor uw kind met lichamelijke of verstandelijke beperking of ziekte?

Een kind met beperkingen of ziekten kan op verschillende manieren zorg of hulp krijgen. Welke hulp dat is, hangt af van de aandoeningen en hoeveel zorg nodig is. 

Welke kinderen en jongeren kunnen hulp krijgen

Het gaat om kinderen en jongeren tot 18 jaar met een:

  • (licht) verstandelijke beperking;
  • lichamelijke beperking of aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel, NAH.

Heeft uw kind een psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme? Lees dan de vraag Hoe regel ik jeugdhulp/jeugdzorg voor mijn kind?

Hulp krijgen voor uw kind

De huisarts of de verpleegkundige op het consultatiebureau kan (al vroeg) opmerken dat uw kind zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenoten. Zij kunnen uw kind doorsturen naar specialisten, zoals een jeugdarts. Of naar een sociaal wijkteam, jeugdteam of Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) van de gemeente. 
U kunt ook zelf deze teams of het CJG inschakelen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente. 

De deskundigen in deze instellingen kijken samen met u en uw kind welke hulp er nodig is. En wie de hulp kan geven. Welke hulp uw kind krijgt, hangt af van de beperking of ziekte. En hoe ernstig die is. 

Zorg voor ernstig zieke kinderen

Bij ernstig zieke kinderen is vaak intensieve zorg nodig. Heeft u vragen over de intensieve verzorging van uw kind? Bijvoorbeeld bij welke instanties u moet zijn om de zorg te regelen? Dan kunt u terecht bij een cliëntondersteuner of bij het Juiste Loket

De medewerker van het Juiste Loket denkt met u mee. U hoort of u bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de gemeente of de zorgaanbieder moet zijn. Het Juiste Loket regelt zelf geen zorg of ondersteuning, maar kijkt welke zorg het beste is. U kunt wel hulp krijgen om zorg aan te vragen of om problemen op te lossen.