Wijziging geneeskundige zorg voor mensen die thuis wonen (GSZP-zorg)

Bij 'geneeskundige zorg aan specifieke patiënten' (GZSP-zorg) gaat het om zorg aan kwetsbare patiënten die thuis wonen. Sinds 1 januari 2021 wordt deze zorg vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U leest hier wat dat voor u betekent.

Alle veranderingen staan ook in de folder Geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen: GZSP-zorg. (pdf, 1,8 MB)