Wie is mijn regiebehandelaar GZSP en wat doet hij?

De regiebehandelaar GZSP is uw arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, of gedragswetenschapper. De regiebehandelaar regelt de geneeskundige zorg aan een specifieke groep kwetsbare patiƫnten, ook wel GZSP-zorg. Vanaf 1 januari 2021 krijgt u een regiebehandelaar als u deze zorg krijgt.

Taken regiebehandelaar

De regiebehandelaar:

  • maakt uw persoonlijke behandelplan.
    In het behandelplan staat welke zorg u krijgt en van welke behandelaars u die zorg krijgt. Dat kan een psycholoog, arts voor verstandelijk gehandicapten of een fysiotherapeut zijn. Alle behandelaars staan in het overzicht van behandelaars;
  • past uw behandelplan aan wanneer dat nodig is;
  • zorgt ervoor dat uw verschillende behandelaars goed kunnen samenwerken.

Vragen over de zorg die u krijgt

Heeft u vragen over uw zorg? Dan kunt u bellen of een afspraak maken met uw behandelend arts. Uw zorgverzekeraar kan u ook helpen met uw vragen.