Wat is GZSP-zorg en wie krijgt dit?

GZSP-zorg is geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. Doel van deze zorg is, dat u thuis kunt blijven wonen en zich daar zo goed mogelijk voelen.

Mensen die GZSP-zorg krijgen

Als u GZSP-zorg krijgt, heeft u niet 24 uur per dag zorg nodig. U heeft wel behandeling nodig, vaak van meerdere zorgverleners. Zij volgen allemaal hetzelfde behandelplan. GZSP-zorg kan lang of kort duren. U kunt deze zorg thuis krijgen of overdag in een verpleeghuis.

U kunt GZSP-zorg krijgen als u bijvoorbeeld:

  • meerdere problemen heeft. Dat kunnen lichamelijke of psychische problemen zijn;
  • de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose heeft;
  • een lichamelijke beperking heeft door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor;
  • ouder dan 18 jaar bent en een verstandelijke beperking heeft.


Kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking

Bij deze kinderen onderzoekt de arts eerst waar de klachten vandaan komen. De zorgverzekering betaalt dit onderzoek. Is na het onderzoek duidelijk dat het kind een psychische behandeling moet krijgen? Of een behandeling van het gedrag? Dan zorgt de gemeente voor hulp. Dit is jeugdzorg, geen GZSP-zorg.

Behandelaars GZSP-zorg

Zorgverleners die GZSP-zorg geven zijn bijvoorbeeld:

  • een specialist voor ouderen, ook wel specialist ouderengeneeskunde;
  • een arts voor verstandelijk gehandicapten;
  • fysiotherapeut, of andere paramedicus;
  • psycholoog of andere gedragswetenschapper.

Lees meer in het  uitgebreid overzicht van behandelaars die GZSP-zorg leveren.

Verwijsbrief voor GZSP-zorg

Vanaf 1 januari 2021 bespreekt u met uw huisarts of GZSP-zorg nodig heeft. U kunt dan ook uw eigen mening geven. Als uw huisarts vindt dat u de medische zorg nodig heeft, krijgt u een verwijsbrief.

Vragen over de zorg die u krijgt

Heeft u vragen over uw zorg? Dan kunt u bellen of een afspraak maken met uw behandelend arts. Uw zorgverzekeraar kan u ook antwoord geven op uw vragen.