Zorg in een zorginstelling

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? Kijk dan in onze vragen en antwoorden over Zorg in een zorginstelling.

Wat geldt er voor mensen die een AWBZ-indicatie hadden?

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het grootste deel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine  groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd. Meer informatie vindt u op de website Wlz-overgangsrecht.

Zorg volgt wens patiƫnt

De overheid wil dat patiënten meer zeggenschap krijgen over de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Daarvoor start in 2017 een proef van 2 jaar in Zuid-Limburg en Rotterdam. Patiënten bepalen daarbij zelf de keuze voor een aanbieder van zorg.  De aanbieder krijgt daarvoor vervolgens geld. Nu nog werken zorgaanbieders met vaste budgetten. Is het budget op, dan kan de aanbieder bepaalde zorg niet meer leveren. Lees verder over de experimenten met persoonsvolgende bekostiging in de Kamerbrief van 10 juni 2016.

De Rijksoverheid. Voor Nederland