Documenten - Zorgtoeslag

34 documenten over Zorgtoeslag

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Concept - Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2018

Besluit | 19-09-2017

Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Minister Schippers (VWS) biedt het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-09-2017

Concept - NOTA VAN TOELICHTING

Brief | 19-09-2017

Kamervragen over het mislopen van toeslagen vanwege incidenteel hoger uitvallen van het jaarinkomen.

Staatssecretaris Wiebes geeft antwoord op Kamervragen over het mislopen van toeslagen vanwege incidenteel hoger uitvallen van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-04-2017

Uitstelbrief partnerbegrip bij pleegkinderen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij de uitvoerbaarheid onderzoekt van oplossingsrichtingen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-03-2017

Kamerbrief brieven bijzondere bijstand en reactie motie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij de wens van de Kamer begrijpt voor een maatwerkoplossing ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2017

Antwoorden Kamervragen problematiek omzetting leenbijstand in gift

Staatssecretaris Wiebes van Financiën antwoordt op Kamervragen over de problematiek van omzetting leenbijstand in een gift.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2017

Beantwoording vragen over het betalen van een toeslagschuld na een scheiding

Beantwoording vragen van het lid Bashir (SP) over het betalen van een toeslagschuld na een scheiding.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-01-2017

Kamerbrief Reactie op het rapport ‘Vergeten toeslagen’

Staatssecretaris Wiebes reageert op het rapport ‘Vergeten toeslagen’, waarin wordt geconcludeerd dat van de huishoudens die recht ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2016

Aanbiedingsbrief bij voorstel van wet tot wijzing van de Zorgverzekeringswet

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijzing van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-12-2016