Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn.

Voorwaarden voor zorgtoeslag 2019

Om zorgtoeslag te krijgen in 2019 moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 29.562 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 37.885;
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 114.776 (voor alleenstaanden) of € 145.136 gezamenlijk (voor partners).

Meer informatie over de voorwaarden voor zorgtoeslag in 2019 vindt u op de website Toeslagen van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont u (of uw toeslagpartner) in het buitenland? En werkt u in Nederland of krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen als het gaat om:

  • een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;
  • een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Woont u in een ander land? Dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland. Meer informatie over zorgtoeslag in het buitenland vindt u op Toeslagen.nl.

Zie ook