Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn.

Voorwaarden voor zorgtoeslag 2017

Om zorgtoeslag te krijgen in 2017 moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • Vanaf 2017 geldt dat uw inkomen niet hoger is dan € 27.857 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 35.116;
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 107.752 (voor alleenstaanden) of € 132.752 gezamenlijk (voor partners).

Meer informatie over de voorwaarden voor zorgtoeslag in 2017 vindt u op de website Toeslagen van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont u (of uw toeslagpartner) in het buitenland? En werkt u in Nederland of krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen als het gaat om:

  • een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;
  • een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Woont u in een ander land? Dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland. Meer informatie over zorgtoeslag in het buitenland vindt u op Toeslagen.nl.

Zorgtoeslag 2018

Door de hogere zorguitgaven gaat ook de zorgtoeslag automatisch omhoog. Voor alleenstaanden gaat het om een automatische stijging van € 64. Om mensen met een lager inkomen extra tegemoet te komen, verhoogt het kabinet de zorgtoeslag voor alleenstaanden daarbovenop nog eens met € 67. De maximale zorgtoeslag stijgt daardoor met € 131 naar € 1197. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met € 194 naar € 2237. Die stijging bestaat uit een automatische stijging van 129 euro. En een extra verhoging door het kabinet van 65 euro.  


Dit staat in de begroting voor 2018.

Zie ook