Novelle verbod winstuitkering door zorgverzekeraars – advisering NZa

Brief aan de leden Leijten (SP), Bruins Slot (CDA) en Ploumen (PvdA) over verzoek de novelle op het initiatiewetsvoorstel houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars ter advisering voor te leggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit.