Sluiskandidaten 2e helft 2022

Zorginstituut Nederland informeert de overheid en veldpartijen over behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. Sluiskandidaten zijn nieuwe medicijnen die door de hoge kosten niet meteen vanuit de zorgverzekering worden vergoed.

Sluiskandidaten 2e helft 2022 (PDF | 7 pagina's | 1,8 MB)