Veranderingen voor kosten medicijnen in basispakket - Factsheet voor zorgverleners

De factsheet legt uit wat kunnen zorgverleners doen om patiënten voor te lichten over 2 belangrijke aanpassingen in het basispakket van de zorgverzekering.

De aanpassingen zijn:

  • de verwijdering van paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium uit het basispakket.
  • de beperking van de eigen bijdragen voor medicijnen in het basispakket tot maximaal € 250 per persoon per jaar.