Kamerbrief verzoek initiatiefnemers wetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars om advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Aanbiedingsbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij de brief die hij heeft doen toekomen aan de leden Leijten (SP), Bruins Slot (CDA) en Ploumen (PvdA) in reactie op hun verzoek de novelle op het initiatiewetsvoorstel houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars ter advisering voor te leggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit.