Beantwoording Kamervragen over lager vaststellen van maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt Kamervragen over het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).