Kamerbrief bij publicatie Zorginstituut over kandidaten pakketsluis 1e helft 2023

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de publicatie van het Zorginstituut Nederland over de behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. In de publicatie staat ook de stand van zaken van eerder aangekondigde sluiskandidaten.

Kamerbrief bij publicatie Zorginstituut over kandidaten pakketsluis 1e helft 2023 (PDF | 1 pagina | 66 kB)