Voortgangsrapport Subsidieregeling veelbelovende zorg en Instrument voorwaardelijke toelating - kalenderjaar 2021

Zorginstituut Nederland rapporteert over het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van innovaties vanuit de Subsidieregeling veelbelovende zorg en het Instrument voorwaardelijke toelating in 2021.

Voortgangsrapport Subsidieregeling veelbelovende zorg en Instrument voorwaardelijke toelating - kalenderjaar 2021 (PDF | 29 pagina's | 2,3 MB)