Onderzoek risicoverevening 2020: Berekening Normbedragen

Deze rapportage beschrijft de berekening van de normbedragen voor de risicovereveningsmodellen 2020 van de somatische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de eigen betalingen onder het verplicht eigen risico.