De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden

Dit onderzoek gaat na of verzekerden, die kiezen voor een polis met beperkende voorwaarden (budgetpolis), weten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe bewust verzekerden voor een verzekering met beperkende voorwaarden kiezen, wat hun ervaringen met een dergelijke zorgverzekering zijn en of zij voldoende bekend zijn met de beperkende voorwaarden van hun polis.

De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden (PDF | 57 pagina's | 1,1 MB)